Avukat Arama

Tuğba Künüçen Erten

Yönetici Avukat

 

+90 (224) 271 99 77

tugbaerten@noyan.av.tr

Sosyal Medya

Sosyal Sorumluluk İkon

Sosyal Sorumluluk

Bildiği Diller:

 • Türkçe
 • İngilizce

 

Ana Çalışma Sahalarımız:

 • Şirket Danışmanlığı
 • Ticaret Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan Doğan Uyuşmazlıklar
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku

 

Eğitim:

 • Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Kamu Hukuku Tezli (2010-…..)
 • Marmara Üniversitesi-Hukuk Fakültesi (Lisans 2004-2008)
 • Özel Adana Koleji (2003)

 

Eğitim Programları:

 • Ceza Hukukunda Çapraz Sorgu (2014)
 • İş Kanununda İşe İade Kurumu (2014)
 • 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler (2014)
 • Etkili Konuşma ve Avukatlıktaki Önemi (2014)
 • İş Hukuku Tazminat Hesaplama Yöntemleri (2014)
 • Uluslar arası Avukatlık – İngiltere Örneği (2013)
 • Ceza Avukatlığı ve Müdafiinin Rolü (2013)
 • Bilişim Hukuku Eğitim Semineri (2013)
 • Uluslar arası Af Örgütü Mülteci Hakları ve Türkiye’de Yaşanan Zorluklar (2012)
 • 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler (2012)
 • 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler (2011)
 • 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler (2011)
 • Fikri ve Sınai Haklar Eğitim Sertifikası-Sınavlı (2010)
 • Cmk Eğitim Semineri (2009)
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Başvuru Usul Ve Esasların İncelenmesi (2009)

 

Araştırma Konuları:

 • Türk Ceza Kanunu ve CMK Kapsamında Çocuk Yargılaması ve Özellikleri (2011)
 • FSEK Kapsamında Eseri Çoğaltma ve Yayma Hakkı (2011)
 • Fikri Mülkiyet Hukukunda Mali Hakların Devri (2011)
 • FSEK Kapsamında Mali ve Manevi Haklara Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar (2011)
 • Uluslar arası Mahkemelerden Bir Örnek: Lübnan Özel Mahkemesi (2011)
 • Ülkelerin Sınır Ötesi Harekat Hakkı (2010)
 • Seyahat Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlandırılması (2010)
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İşkence Yasağı (2010)
Yan Menü Çizgi
Noyan Hukuk Bürosu Copyright 2016
Uluslararası Hukuk İkon

Uluslararası Hukuk

Bilgi Dağarcığı

Hızlı İletişim

Tel: +90(224) 271 99 77

Fax: +90(224) 271 64 08

 

Hacı İlyas Mahallesi  Ulubatlı Hasan

Bulvarı No:104 Kat:3 Osmangazi/BURSA

iletişim Çizgi